Místní knihovna v Křešicích

Kontakt

Místní knihovna v Křešicích

Nádražní 84, 411 48 Křešice

Knihovnice: Vladimíra Linhartová

mk.kresice@seznam.cz